Söderhamns Kust- och skärgårdsförening satsar på livskraft

Tillsammans med 7 andra föreningar i Söderhamnstrakten har man ett gemensamt projekt som heter Livskraft Söderhamn.

Efter ett helt år utan aktiviteter och socialt umgänge bland Söderhamns befolkning längtar många efter att träffa andra. Åtta föreningar har gått samman för att erbjuda olika fysiska och sociala aktiviteter under rubriken Livskraft Söderhamn. Naturligtvis rättar man sig efter FHM:s rekommendationer. Det gör att projektet ännu inte kan påbörjas. Man hoppas på början av maj, om nu vaccineringen fortgår som planerna presenterats.

Läs mer

Livskraft folder 2021 light (Ladda ner PDF)