Arbetsgrupper

 

Beställ från SRF

Rapporter från våra arbetsgrupper

Fiskegruppen              2024-03-06-07 Fiskeforum 2024

Fiskegruppen              2023-01-27 Möte med Klimat- och näringslivsdepartementet

Skolgruppen                2023-01-24 Mötesrapport

Skärgårdsbönder     2023-01-09 Minnesanteckningar

Skolgruppen                2022-12-28 Nätverksträff

Fiskegruppen              2022-12-21 Möte med HaV

Projekt                             Kunskapssök i Grannland 2018-2022

Skärgårdsbönder     2022-10-26 Programråd traditionell kunskap

Skärgårdsskolor       2022-04-08 Skolstafetten

Färjegruppen              2022-03-31 Skrivelse till Trafikutskottet

Skärgårdsbönder    2022-03-07 Minnesantecknigar

Skärgårdsbönder    2022-02-15 Programråd traditionell kunskap

Fiskegruppen            2022-02-09 möte med landsbygdsminisern

Skärgårdsbönder   2022-02-07 Minnesanteckningar

Skärgårdsbönder   2022 jan- feb CAP 2023-2027