Transporter till och från våra öar – slutrapport

Under våren har Rose-Marie Hellén, Vinön, för Skärgårdarnas Riksförbunds räkning gjort en genomlysning av transporterna till och från våra öar som inte har någon fast landförbindelse.Detta har bland annat utmynnat i ett remissvar, Infrastrukturplan 2026-2037.

9/4 deltog Rose-Marie Hellén, SRF, på remissmöte om Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för perioden 2026-2037. Infrastruktur och bostadsminister Andreas Carlsson var på plats och lyssnade på inlägg från de 24 anmälda talarna, varav Rose-Marie var en.

Den 24 april var Rose-Marie inbjuden till Skärgårdens Trafikantförening för att berätta om genomlysningen och remissvaret.

28 maj hölls en digital presentation av arbetet.

Läs rapporterna här

Kort version

Fördjupning

ALJ