Färre personer i sjönöd 2022

I förra notisen rapporterade vi om Transportstyrelsens preliminär statistik över dödsfall till sjöss under 2022. Nu kommer även statistik från Sjöfartsverket om antalet larm om sjöräddning.

Sjöfartsverket hanterade 964 sjöräddningsärenden under 2022, vilket är en stor minskning jämfört med året innan. Några av de vanligaste larmorsakerna var grundstötningar och motorhaverier och de flesta larmen kom från fritidsbåtar. Sjöfartsverket hanterade även 590 flygräddningsärenden.

Läs mer