Plankton och hologram

Plankton är lite av havens doldisar som mest är kända på gruppnivå. Men genom hologram i digitala mikroskop kan forskare nu se hur enskilda planktonceller äter, växer eller rör sig.
Plankton är några av jordens viktigaste biologiska organismer. Över hälften av allt syre produceras av växtplankton i haven. Ändå är kunskapen om dessa livsformer begränsad, främst på grund av dess storlek.
– Fram tills nu har jag fått studera plankton på gruppnivå, men tack vare de nya holografiska mikroskopen kan jag se hur den enskilda planktoncellen rör sig, äter, växer och förökar sig, säger marinbiologen Erik Selander vid Göteborgs universitet.

Läs mer