Avgaser från fritidsbåtar gör miljöavtryck

Den intensiva fritidsbåtstrafiken i Bohuslän sätter tydliga spår i bottensediment, musslor och ostron, enligt en nypublicerad forskarrapport från Havsmiljöinstitutet. Det är första gången man undersökt i hur stor omfattning avgaser från fritidsbåtstrafiken lagras i bottensediment och vattenlevande organismer.

– Det finns all anledning att fasa ut bensin- och dieseldrivna båtmotorer, säger Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Läs mer