Inbjudan till nätverksmöte

 

Sverige är det land med flest antal öar i världen. Dock
finns det idag ingen samlad bild av forskningsläget om
svenska skärgårdar. Södertörns högskola har
tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)
och Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation (SIKO), genom SLU fått ett
nationellt uppdrag att bygga upp ett nätverk för svensk
skärgårdsforskning. Forskare över hela landet bjuds in
till nätverket.

Inbjudan