Lär dig mer om algblomning

Informationscentralen för egentliga Östersjön finns vid Länsstyrelsen Stockholm.

De kommande fyra tisdagarna går Informationscentralen för egentliga Östersjön igenom vad en så kallad algblomning egentligen är, hur förekomsten sett ut historiskt, ekologiska effekter och åtgärder som görs för att minska dessa blomningar. De startar med lite grundläggande information om dessa cyanobakterier som orsakar vad vi kallar för algblomning.

Läs mer om algblomning