Skrämmande dofter kan ändra näringsbalansen i havet

Hoppkräftor sänder ut lukter som avslöjas av växtplankton. Deras sätt att freda sig från angrepp kan påverka hela havets näringsväv, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.Växtplankton står för nästan hälften av världens totala primärproduktion och utgör föda för bland annat hoppkräftor.

Växtplanktonen må vara mikroskopiskt små encelliga varelser, men deras olika försvar mot rovdjuren är sinnrikt.

Läs mer