Initiativ för mindre plast i havet

FN:s miljöförsamling Unea, som möttes 28 februari till 2 mars i Nairobi, har enats om ett historiskt beslut: Att initiera förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar.

– Fantastiskt roligt, ett stort steg mot mindre plast i våra hav! säger Johanna Eriksson, utredare vid HaV.

Plastföroreningar är ett gränsöverskridande problem. Varje år hamnar mellan 5 och 13 miljoner ton plastavfall i haven.

– Utan effektiva åtgärder tror många att plastföroreningarna i haven kan tredubblas till 2040, konstaterar Johanna Eriksson, som stöttat regeringskansliet med expertkunskaper inför förhandlingarna och själv deltog virtuellt på Nairobimötet.

Läs mer