84 miljoner för att trygga dricksvattenförsörjningen

Det fördelar HaV till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala projekt för att säkra vattenförsörjningen.

En trygg och säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Klimatförändringarna medför att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att planera för framtiden och förbereda åtgärder.

Läs mer