Undervattensbuller undersöks

Undervattensbuller från fartyg och farledsarbeten påverkar djur i haven negativt. Sjöfartsverket samverkar i ett nystartat projekt med IVL Svenska Miljöinstitutet för att ta fram förslag på hur undervattensbuller ska hanteras och regleras.

Sjöfartsverket har under en längre tid varit intresserat av att undersöka hur undervattensbuller påverkar miljön. Verket bidrar till undervattensbuller vid exempelvis farledsarbeten och vill minska sin miljöpåverkan.

Läs mer