Undersökning av mobiltäckning i Luleå Skärgård

I många delar av Luleå skärgård finns idag bristfällig mobiltäckning eller kapacitet. För många som är bofasta, eller har fritidshus i skärgården, innebär det att man från dessa inte kan ringa eller använda internet för att kontakta omvärlden, arbeta, studera, sköta bankärenden eller ha kontakter med hälso- och sjukvården.

Luleå tekniska universitet koordinerar projektet #Fulltäckning där ett 30-tal aktörer samverkar för att lösa samhällsutmaningen med att skapa mobiltäckning där det idag är svårt att ringa eller använda internet.

Läs mer