23 döda till sjöss under 2021

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2021 visar att 21 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 29 omkomna 2020. Två personer omkom respektive saknas i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart.

Av de 21 personer som omkom i fritidsbåtolyckor är två kvinnor och resterande män. Närmare hälften, nio personer, omkom på insjöar, fem i skärgården, fyra i hamnmiljöer och fyra vid bryggor. Tre av olyckorna kopplas till vattenskotrar.

Läs mer