Förslag att flytta ut trålgränsen

Elin Segerlind ledamot av Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott skriver: “Det blir en utflyttning på prov med en efterföljande uppföljning innan beslut tas om att flytta ut permanent. Vi hade gärna sett att det hade skett en permanent utflyttande med en gång men det här är ändå ett riktigt bra resultat.”

Miljö- och jordbruksutskottet fattade i förra veckan fattat beslut om att lägga fram förslaget om att flytta ut trålgränsen till tolv sjömil, tillsammans med åtta andra åtgärder för att främja fiskbestånden i Östersjön, för riksdagen. 

Läs mer