Gamla synder bidrar till övergödning i Östersjön

Robert Almstrand, utredare vid HaV, berättar att läckage av fosfor från sediment är ett mycket stort bekymmer när det gäller övergödningen av Östersjön. Läckaget kallas för internbelastning och beskrivs ofta som ”gamla synder”, det vill säga resultatet av en för hög näringsbelastning från landbaserade källor under lång tid.

Läs mer