Böter för buskörning

Regeringen har remitterat ett förslag som ska ge Kustbevakningen möjlighet att ge ordningsbot till personer som ”buskör” med bland annat vattenskoter.

De senaste åren har användningen av vattenskotrar ökat, och de körs ofta i hög fart nära land, hamnar och badplatser. Detta har lett till att antalet olyckor har ökat och ”buskörningen” stör både människor, djurliv och miljö.

Läs mer