Lyckat samarbete ger viktig kunskap

Det finns ett tydligt samband mellan långvarig exponering av PFAS och nedsatt funktion av sköldkörteln hos abborre. Det visar en forskningsstudie som nyligen tagits fram vid Göteborgs universitet i samarbete med Fredrik Andreasson, miljökemist på Länsstyrelsen Blekinge.

Läs mer