Internationella sjöfartsorganisationen föreslås kunna utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet

Sverige är värdstat för Världsjöfartsuniversitet (WMU) och sätter stort värde på det arbete som lärosätet utför. WMU finns i Malmö, som den enda FN-institutionen med säte i Sverige, och bedriver utbildningsverksamhet på högskolenivå och forskning inom det maritima området. WMU har ansökt om tillstånd att få utfärda filosofie magisterexamen och filosofie doktorsexamen i maritima studier i Sverige.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) är ett FN-organ för sjöfart och  är huvudman för WMU. Att utfärda examina är en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning. Det krävs därför riksdagens godkännande för att överlämna en sådan uppgift till en mellanfolklig organisation.

Regeringen förslår nu en lagändring för att möjliggör detta.

Läs mer