Sverige kandiderar till en plats i IMO:s råd

Ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten är viktiga frågor som Sverige i dag driver som medlem i IMO. Nu kandiderar Sverige ännu en gång till en plats i rådet, som är det verkställande organet inom FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization).

Läs mer