Modernisering av fyrar på Västkusten

Under sommaren genomför Sjöfartsverket ett omfattande moderniseringsarbete bland sina fyrar i Västsverige. Arbetet handlar om att både öka fyrarnas driftsäkerhet och om att förbättra sjösäkerheten i området.

Det är ett tjugotal fyrar mellan Varberg och den norska gränsen som kommer att moderniseras. Arbetet utförs av Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn med besättning.

Läs mer