Posttjänst för hela slanten – remissvar

“En omdefiniering och begränsning av brevdefinitionen och att konkurrensutsätta försändelser med icke textbaserat innehåll kommer att slå hårt mot lands- och glesbygd där marknaden inte är intresserad av att verka. Att även fortsatt anse också varubrev och paket som del av den samhällsomfattande posttjänsten är nödvändigt för såväl företag som offentlig service på lands- och glesbygd.

Om det för att priserna för var och en av de tjänster som ingår i den samhällsomfattande tjänsten ska vara rimliga, kostnadsorienterade, öppna för insyn och icke-diskriminerande krävs statsstöd, så är det ur en samhällsberedskaps synvinkel nödvändigt att se till att det blir så”,

Hela remissvaret.