Ny lösning för ambulansen på Ven

Den 1 maj tar Region Skåne över driften av ambulansen på Ven. I samband med det förändras ambulanssjukvården på ön.

Fram till nu har Ven haft en unik lösning för ambulansverksamheten. Ett ambulansfordon har bemannats av en sjuksköterska boende på ön och har körts av öns frivilliga brandkår.

Nu inför Region Skåne en ambulansorganisation på Ven som är likartad med verksamheten i resten av Skåne och som är långsiktigt hållbar.

Läs mer