Rapport från postrodden

I lördags genomfördes den 31:a postrodden mellan Björkö i Finland och  Holmön. I år deltog 15 båtlag varav 3 från Sverige (alla från Holmön). De finska båtlagen kom från olika kust- eller ösamhällen i Österbottens skärgård. Sträckan man färdades är ca 36 distansminuter. Postroddsbåtarna håller normalt en fart på 3 – 5 knop, beroende på vind och kraft i rodden. Det rör sig således normalt om 8 – 12 timmar till sjöss. Totalt deltog detta år 106 roddare, varav 15 kvinnor och 37 förstagångsroddare. Båtarna är av olika typ – skötbåtar (användes vid nätfiske) och fälbåtar (användes vid säljakt) med besättningar om 5-8 personer i skötbåtarna och 8-10 i fälbåtarna.

Vikingaskeppet Stormøgha

Med i årets startfält fanns också en båt av äldre snitt – nämligen en kopia av ett vikingaskepp som hittades i södra Finland 1976 den s k ”Lapuribåten”. Kopian byggdes ursprungligen 1995 och döptes till Heimrus. Vikingaskeppet är tolv meter långt och tre meter brett. Fören är smyckad med ett drakhuvud och på masten hänger ett rutigt råsegel. I sitt första liv seglades skeppet runt Europas kuster för att följa vikingarnas stråk. Men efter millennieskiftet togs den tillbaka till Finland och föll i glömska. Efter fyra års restaurerering blev skeppet åter segeldugligt 2020 och döptes då om till Stormøgha.

Starten gick kl 8 lokal tid utanför Svedjehamn på Björkö. Ute i Kvarken var det endast svaga sydliga vindar under dagen. Det innebar att årets rodd blev en kombination av segling och rodd.

På slutet när man rundade Trappudden, nordspetsen på Holmön, fick båtarna rak motvind sista biten in till hamnen i Byviken. Några försökte segla men de flesta tog ner seglen och rodde in till hamn. De första båtarna anlände till Byviken vid 15-tiden lokal tid efter ca 8 tim till sjöss.

När de sista båtlagen närmade sig Holmön slog vår fornnodiska gud Tor till med hammaren och blixtarna, mullret och spöregnet drog in över Holmöarna. Det var rejält blöta roddare  i de sista båtlagen när de kom i hamn.

 

Nordstjärnan, första båten i mål

  

Seglande postroddsbåtar

 

Roende postroddsbåtar

Ulf Rönnblad, roddchef i den finska båten Albertina, genomförde sin 30:e rodd och förärades ett posthorn för denna bedrift. Albertina är byggd 1945 och den äldsta båten som deltog i årets rodd.

Susanne Håkans, roddchef i den finska båten Byabåten, var den kvinna i årets rodd som deltagit fler gånger och genomförde sin 13:e rodd.
Bröderna Brakander från Holmön genomförde sin 10:e rodd och belönades med var sin 10-års plakett.

 

 

 

 

 

Efter genomförd rodd så gav sig flera båtlag hemåt direkt. Korna väntade på mjölkning.
Andra båtlag valde att stanna och mingla med publiken och fara hem dagen efter.

Samtliga foton: Åsa Engman, Holmön

 Se mer bilder från postrodden