Holmön isolerat

Nu sätter förfallstiden in (när isen varken bär eller brister). Färjan har ställts in sedan i söndags på grund av isläget. Havsisen är dock inte tillräcklig tjock för att köra svävaren. Enligt Färjerederiets norm ska isen vara 20 cm innan svävaren sätts i trafik. Rekogonsering av led för svävaren påbörjas så snart vädret medger.

Trafikverket (TrV) har inför denna vinter bestämt att inte bekosta stakning av skoterled. Vidare har TrV bestämt att inte sätta in helikopter förrän efter 5 arbetsdagar och att varken helikoptern eller svävaren får ta gods.

Holmöborna ställer sig lite frågande: “Hur ska vi då få varor till affären, post och mediciner?”. En del är lite mer kritiska: “Kan det vara lagligt för en statlig myndighet att medvetet isolera ett samhälle på detta sätt?”.

Läs mer på Holmöportalen. Det finns många nyhetsnotiser om TrV och deras beslut.