MöjaLyftet och Skärgårdsflytten

Berg, en av byarna på Möja.
Ägare av bilden är Möja Turistförening.

Möja är en ö i Stockholms skärgård, med kringliggande öar vistas där ca 250 personer året runt.  På sommaren mångdubbelt fler i alla fritidshus, kanske 2–3000 personer. Dessutom kommer många turister till vandrarhem, skärgårdskrogar och museer. Många öar längs Sveriges kust har en åldrande befolkning och för få barn, så även Möja.  Något måste göras för att lyfta utvecklingen och stoppa en nedåtgående spiral.

MöjaLyftet syftar till att skapa bostäder till överkomliga priser som ett bidrag till att göra Möja mer attraktivt för fastboende. MöjaLyftet drivs av Möjaskärgårdens Företagarförening, en medlemsförening i SIKO (Skärgårdens Intresseorganisationers Kontaktorganisation). MöjaLyftet projektfinansieras från Värmdö kommun, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län.

En omfattande enkätundersökning riktad till alla kategorier av boende har genomförts. Resultatet pekar tydligt på att det finns en vilja att öka antalet bofasta och att bristen på bostäder är en hindrande faktor. Praktiska förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande finns på Möja, dels på kommunal mark men även privata initiativ finns. En annan viktig faktor är naturligtvis att skolan fungerar bra, SIKO och SRF (Skärgårdarnas riksförbund) arbetar parallellt med skolfrågan.  Ett webbinarium ”Den lilla skolan med de STORA möjligheterna” kommer att genomföras 25/3 för att belysa dagens forskning på små skolor och dess potential.

För att få en uppfattning om efterfrågan på bostäder på Möja använder MöjaLyftet SIKO:s Skärgårdsflytten en bostadskö för Stockholms skärgård som lanserades 23 februari 2021 med Möja som första ö, www.levandeskärgård.se . Skärgårdsflytten kommer att byggas ut och omfatta alla större öar i Stockholms skärgård som har egna projekt för att öka sin befolkning.

Tack Sune för texten och tack Möja Turistförening för att vi fick låna bilden.