Östersjöns fiskekvoter för 2023 beslutade

EU:s fiskeministrar har beslutat om kvoter för fisket i Östersjön under 2023. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

Som tidigare år kommer det vara förbjudet att bedriva riktat yrkesfiske efter torsk i hela Östersjön, riktat yrkesfiske efter sill i västra Östersjön samt riktat yrkesfiske efter lax söder om Åland. Beslutet innebär också ett fortsatt skydd av torskens lek med fiskestopp i västra och östra Östersjön även under 2023.

Läs mer