Henvisningssvar

2021-06-11 Skolebibliotek for utdanning og opplæring

2021-05-23 Sjøen og mennesket

2021-05-03 Tilgjengelige strender - en mer differensiert strandbeskyttelse

2021-03-01 Swedish Board of Agriculture - forslag om å endre Swedish Board of Agriculture sine forskrifter og generelle retningslinjer (SJVFS 2015: 25)

2021-03-01 Infrastrukturdepartementet - Transportkravet i postforordningen

2021-02-25 Swedish Board of Agriculture - uttalelse om forslag til endrede forskrifter

2021-02-21 HaV- Henvisningsrespons på fiskeriregulering i marine verneområder i Østersjøen

2021-02-08 Swedish Board of Agriculture - uttalelse om endringsforslag SJVFS (2015: 25)

2021-01-29 Infrastrukturdepartementet - høringsdokumentasjon for konsultasjon

2018-11-12 Miljøverndepartementet - høringssvar landsbygdsutvikling på kystnære steder