Marin beskyttelse i Skåne

Fylkesnemnda i Skåne har ifølge et regjeringsoppdrag laget forslag til nye områder som anses som egnet for fremtidig områdebeskyttelse. Forslaget er basert på dagens kunnskap om naturverdier og påvirkningsfaktorer i Øresund. Innenfor prosjektet har andre tiltak også blitt diskutert som et supplement til områdebeskyttelse.

Les mer