Velkommen til SRFs nye nettside!

Her vil vi publisere nyheter om våre og våre medlemsforenings aktiviteter og om hva som ellers skjer i øyverdenen! Det vil også være undersider med nyhetsbrev, kontaktinformasjon og lenker til våre medlemsforeninger og ulike typer skriftlig dokumentasjon.