Lunsjwebinar 30. juni om fremtidig fiske og havbruk

30. juni kl 12-13 inviterer den svenske sjøfartsverket og det svenske landbruksstyret til lunsjseminar om den felles strategien for fremtidig fiske og havbruk. Talspersoner fra den svenske sjøfartsverket og det svenske landbruksstyret er tilgjengelig for spørsmål etter webseminaret. En introduksjon blir etterfulgt av en paneldiskusjon med representanter fra de tre områdene kommersielt fiske, havbruk og fritidsfiske og fisketurisme.

Les mer om webseminaret og registreringen