Strategi for svensk fiske og havbruk

HaV og det svenske landbruksstyret legger nå fram en felles strategi for svensk fiskeri og havbruk for 2021-2026 til regjeringen. Strategien, som følges av handlingsplaner for kommersielt fiske, fritidsfiske og fisketurisme samt havbruk, gir et felles mål og peker på en vei fremover. Arbeidet har foregått i bredt samarbeid med næringene, relevante interessegrupper og andre relevante myndigheter og universiteter.

Les mer