Utsatte kystområder

En ny rapport til regjeringen peker på ti risikoområder for ras, ras og flom. Det svenske geotekniske instituttet, SGI, og det svenske sivile beredskapsbyrået, MSB, fikk i oppdrag av regjeringen i 2019 å identifisere områder der det er fare for skred, ras, erosjon og flom som er klimarelaterte.

Rapporten som nå er levert rapporter og rangerer ti områder i Sverige der slike klimarelaterte risikoer er spesielt store. Området Vestkysten - Göta älvdalen vurderes å ha det mest alvorlige og komplekse risikobildet. Et annet område er Skåne-Halland-kysten. Fokuset har vært å identifisere store tverrregionale risikoområder der risikoen er kompleks og krever samarbeid for å kunne forebygges, for å få en nasjonal oversikt over situasjonen.

Områdene som påvirker skjærgårdene våre er:

  • Vestkysten - Göta älvdalen
  • Mälardalen- Stockholm
  • Skåne-Hallandskusten
  • Midt-Norrlands kyst
  • Nord-Väner-området
  • Blekinge-Kalmarkusten
  • Southern Lake Vättern-området
  • Östgöta-Sörmland

Les regjeringens pressemelding

Les mer om rapporten

Legg igjen et svar

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriska Fält är märkta *