Verwijzingsreactie

2021-06-11 Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-05-23 De zee en de mens

2021-05-03 Beschikbare stranden - een meer gedifferentieerde strandbescherming

2021-03-01 Zweedse landbouwraad - voorstel tot wijziging van de voorschriften en algemene richtlijnen van de Zweedse landbouwraad (SJVFS 2015: 25)

2021-03-01 Ministerie van Infrastructuur - De transportvereiste in de postverordening

2021-02-25 Zweedse landbouwraad - advies over voorstellen voor gewijzigde verordeningen

2021-02-21 HaV- Verwijzingsreactie op visserijregelgeving in beschermde mariene gebieden in de Oostzee

2021-02-08 Zweedse landbouwraad - advies over voorgestelde wijziging SJVFS (2015: 25)

2021-01-29 Ministerie van Infrastructuur - overleg respons richting documentatie

2018-11-12 Ministerie van Milieu - raadplegingsreactie op plattelandsontwikkeling op kustlocaties