Privacybeleid voor "skärgårdarna.se & skargardarna.se".

A. Inleiding

De privacy van onze websitebezoekers is erg belangrijk voor ons en we zijn vastbesloten deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat we doen met uw persoonlijke gegevens.
Door akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken elke keer dat u onze website bezoekt.

B. Erkenning

Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (seqlegal.com)
en gewijzigd door Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Verzameling van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

informatie over uw computer, inclusief IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, en besturingssysteem;
informatie over uw bezoeken aan en uw gebruik van deze website, inclusief de referentiebron, de duur van het bezoek, paginaweergaven en de navigatieroutes van de website;
informatie die u invoert wanneer u zich registreert op onze website, zoals uw e-mailadres;
informatie die u invoert wanneer u een profiel op onze website aanmaakt, zoals uw naam, geslacht, relatiestatus, uw verjaardag, uw profielfoto's, interesses, hobby's en informatie over uw opleiding en werk;
informatie die u verstrekt om u te abonneren op onze e-mails en / of nieuwsbrieven, zoals uw naam en e-mailadres;
informatie die u verstrekt wanneer u gebruik maakt van de diensten van onze website;
informatie die wordt gegenereerd wanneer u onze website gebruikt, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;
informatie met betrekking tot alles wat u koopt, de diensten die u gebruikt of transacties die u doet via onze website, inclusief uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en creditcardgegevens;
informatie die u op onze website publiceert met de bedoeling deze op internet te publiceren, inclusief uw gebruikersnaam, uw profielfoto's en de inhoud van uw berichten;
informatie in alle vormen van communicatie die u ons via e-mail of onze website stuurt, inclusief de inhoud en metadata;
alle andere persoonlijke informatie die u ons toestuurt.
Voordat u de persoonlijke informatie van iemand anders aan ons bekendmaakt, heeft u de toestemming van die persoon nodig om de persoonlijke informatie zowel openbaar te maken als te verwerken in overeenstemming met dit beleid.

D. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die via onze website naar ons wordt verzonden, wordt gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina's van de website worden vermeld. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het volgende:

om onze website en activiteiten te beheren;
om onze website voor u aan te passen;
om u in staat te stellen gebruik te maken van de diensten die op onze website beschikbaar zijn;
om goederen die u via onze website heeft gekocht naar u toe te sturen;
om diensten te leveren die via onze website zijn gekocht;
om u bankafschriften, facturen en betalingsherinneringen te sturen en betalingen bij u te innen;
om commerciële communicatie te verzenden die niet voor marketingdoeleinden is bedoeld;
om e-mails te verzenden die u specifiek hebt aangevraagd;
om u onze nieuwsbrief per e-mail toe te sturen als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment laten weten als u de nieuwsbrief niet meer nodig heeft);
om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf of zorgvuldig geselecteerde externe zaken waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn, per post of, waar u specifiek hiermee akkoord bent gegaan, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op tijd als u geen marketingcommunicatie meer nodig heeft);
om derde partijen statistische informatie over onze gebruikers te verstrekken (maar deze derde partijen zullen geen individuele gebruiker kunnen identificeren aan de hand van de informatie);
om vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website te behandelen;
om onze website te beveiligen en fraude te voorkomen;
om uw instemming met de gebruiksvoorwaarden van onze website te bevestigen (inclusief controle van privéberichten die via de privéberichtendienst van onze website worden verzonden); en
ander gebruik.
Als u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze website, zullen wij die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons geeft.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast met de privacycontroles van de website.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken voor hun direct marketing of die van een andere derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

E. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan al onze werknemers, bestuursleden, verzekeringsmaatschappijen, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan alle leden van onze bedrijfsgroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het vrijgeven van informatie aan anderen om fraude te voorkomen en kredietrisico te verminderen);
aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we aan het verkopen zijn (of overwegen) te verkopen; en
aan elke persoon waarvan we redelijkerwijs denken dat hij een rechtbank of andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om de persoonlijke informatie vrij te geven als, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit ons redelijkerwijs zou kunnen bevelen om de persoonlijke informatie vrij te geven.
We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken, behalve in de gevallen die in dit beleid worden uiteengezet.


F. Bewaring van persoonlijke informatie

Dit deel F beschrijft ons beleid en onze procedures voor gegevensopslag, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de opslag en verwijdering van persoonlijke informatie.
Persoonlijke informatie die we voor enig doel of doeleinden verwerken, wordt niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.
Onverminderd artikel F-2, zullen we over het algemeen persoonlijke gegevens verwijderen die in de onderstaande categorieën vallen.
Niettegenstaande enige andere bepaling van deze sectie F, zullen we documenten (inclusief elektronische documenten) met persoonlijke gegevens bewaren:
voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
als we denken dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures; en
om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het vrijgeven van informatie aan anderen om fraude te voorkomen en kredietrisico te verminderen).


G. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens

We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
We slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers op.
Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden uitgevoerd, worden beschermd door coderingstechnologie.
U erkent dat de overdracht van informatie via internet op zichzelf onveilig is en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.


H. Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om er zeker van te zijn dat u eventuele wijzigingen in dit beleid begrijpt. We kunnen u per e-mail of via het privéberichtensysteem van onze website op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

I. Uw rechten

U kunt ons vragen om u alle persoonlijke informatie die we over u hebben te geven; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan het volgende:

betaling van een vergoeding en het verstrekken van een passend bewijs van uw identiteit voor dit doel, accepteren we meestal een foto van uw paspoort die is gecertificeerd door een notaris, plus een kopie van een taakstrafrekening met uw huidige adres.
We kunnen de persoonlijke informatie die u vraagt ​​achterhouden, zoals wettelijk is toegestaan.

U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

In de praktijk accepteert u meestal expliciet ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of wij geven u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

J. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar en details over websites van derden. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

K. Bijwerken van informatie

Laat ons weten of de persoonlijke informatie die we over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

L. Kakoro

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat een identificator (een reeks letters en cijfers) bevat die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de webbrowser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen ‘permanente cookies’ of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een browser en blijft geldig tot de gespecificeerde vervaldatum, tenzij het door de gebruiker wordt verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt gesloten. Cookies bevatten meestal geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies. We gebruiken zowel permanente cookies als sessiecookies op onze website.

Hieronder staan ​​de namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:
Wij gebruiken Google Analytics op onze website om een ​​computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / gebruikers te volgen tijdens het browsen op de website / de bruikbaarheid van de website te verbeteren / het gebruik van de website te analyseren / de website te beheren / fraude te voorkomen en de website beter te beveiligen / aanpassen de website voor elke gebruiker
In de meeste browsers kunt u cookies weigeren.
Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op het nut van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

Cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, kunt u in uw browser verwijderen.
Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op het nut van veel websites.