Mariene bescherming in Skåne

Het districtsbestuur van Skåne heeft, volgens een opdracht van de regering, voorstellen gedaan voor nieuwe gebieden die geschikt worden geacht voor toekomstige gebiedsbescherming. Het voorstel is gebaseerd op de huidige stand van kennis over natuurwaarden en beïnvloedende factoren in de Geluid. Binnen het project zijn ook andere maatregelen besproken als aanvulling op de gebiedsbescherming.

Lees verder