Strategija za švedski ribolov i akvakulturu

HaV i Švedski odbor za poljoprivredu sada vladi podnose zajedničku strategiju za švedsko ribarstvo i akvakulturu za razdoblje 2021. - 2026. godine. Strategija, koju slijede akcijski planovi za komercijalni ribolov, rekreacijski ribolov i ribolovni turizam, kao i akvakulturu, daje zajednički cilj i ukazuje na put naprijed. Rad se odvijao u širokoj suradnji s industrijama, relevantnim interesnim skupinama i drugim relevantnim vlastima i sveučilištima.

Pročitajte više