Ro-innleachd airson iasgach agus tuathanachas-uisge Suaineach

Tha HaV agus Bòrd Àiteachais na Suaine a-nis a ’cur a-steach ro-innleachd airson iasgach agus tuathanachas-uisge Suaineach airson 2021-2026 chun riaghaltas. Tha an ro-innleachd, air a leantainn le planaichean gnìomh airson iasgach malairteach, iasgach cur-seachad agus turasachd iasgach a bharrachd air tuathanachas-uisge, a ’toirt seachad amas cumanta agus a’ comharrachadh slighe air adhart. Chaidh an obair air adhart ann an co-obrachadh farsaing leis na gnìomhachasan, buidhnean le ùidh iomchaidh agus ùghdarrasan iomchaidh agus oilthighean eile.

Leugh tuilleadh