Lähetysvastaukset

2021-06-11 Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-05-23 Meri ja ihminen

2021-05-03 Saatavilla olevat rannat - eriytetty rantasuoja

2021-03-01 Ruotsin maatalouslautakunta - ehdotus Ruotsin maatalouslautakunnan asetusten ja yleisten ohjeiden muuttamiseksi (SJVFS 2015: 25)

2021-03-01 Infrastruktuuriministeriö - Postiasetuksen kuljetusvaatimus

2021-02-25 Ruotsin maatalouslautakunta - lausunto muutettujen asetusten ehdotuksista

2021-02-21 HaV - Vastaus kalastussääntelyyn Itämeren suojelluilla merialueilla

2021-02-08 Ruotsin maatalouslautakunta - lausunto tarkistusehdotuksesta SJVFS (2015: 25)

2021-01-29 Infrastruktuuriministeriö - kuulemisen vastausohjeet

2018-11-12 Ympäristöministeriö - kuulemisvastaukset maaseudun kehittämiseen rannikkoalueilla