Ruotsin kalastus- ja vesiviljelystrategia

HaV ja Ruotsin maatalouslautakunta esittävät nyt hallitukselle Ruotsin kalatalous- ja vesiviljelystrategian vuosiksi 2021-2026. Strategia, jota seuraavat kaupallisen kalastuksen, virkistyskalastuksen ja kalastusturismin sekä vesiviljelyn toimintasuunnitelmat, tarjoaa yhteisen tavoitteen ja osoittaa tien eteenpäin. Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä teollisuuden, asiaankuuluvien sidosryhmien ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten ja korkeakoulujen kanssa.

Lue lisää