Suunamise vastus

2021-06-11 Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-05-23 Meri ja inimene

2021-05-03 Saadaval rannad - diferentseeritum rannakaitse

2021-03-01 Rootsi Põllumajandusamet - ettepanek muuta Rootsi Põllumajandusameti määrusi ja üldsuuniseid (SJVFS 2015: 25)

2021-03-01 Infrastruktuuriministeerium - transpordinõue postimääruses

2021-02-25 Rootsi Põllumajandusamet - arvamus muudetud määruste ettepanekute kohta

2021-02-21 HaV - Läänemere kaitsealade merealade kalanduse reguleerimise vastus

2021-02-08 Rootsi Põllumajandusamet - arvamus muudatusettepaneku SJVFS (2015: 25) kohta

2021-01-29 Taristuministeerium - konsultatsioonidele reageerimise suunadokumentatsioon

2018-11-12 keskkonnaministeerium - konsultatsioonivastus maaelu areng rannikualadel