Rootsi kalanduse ja vesiviljeluse strateegia

HaV ja Rootsi Põllumajandusamet esitavad nüüd valitsusele Rootsi kalanduse ja vesiviljeluse ühisstrateegia aastateks 2021–2026. Strateegia, millele järgnevad kutselise kalapüügi, harrastuskalapüügi ja kalastusturismi ning vesiviljeluse tegevuskavad, annab ühise eesmärgi ja näitab edasiliikumist. Töö on toimunud tihedas koostöös tööstusharude, asjaomaste huvigruppide ning teiste asjaomaste ametiasutuste ja ülikoolidega.

Loe edasi