Γεύμα διαδικτυακό σεμινάριο στις 30 Ιουνίου για μελλοντική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Στις 30 Ιουνίου στις 12-13, η Σουηδική Διοίκηση Ναυτιλίας και το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας σας προσκαλούν σε ένα σεμινάριο μεσημεριανού γεύματος σχετικά με την κοινή στρατηγική για τη μελλοντική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Εκπρόσωποι της σουηδικής ναυτιλιακής διοίκησης και του σουηδικού συμβουλίου γεωργίας είναι διαθέσιμοι για ερωτήσεις μετά το διαδικτυακό σεμινάριο. Μια εισαγωγή ακολουθείται από μια συζήτηση ομάδας με εκπροσώπους από τους τρεις τομείς της εμπορικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της ψυχαγωγικής αλιείας και του αλιευτικού τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα για το διαδικτυακό σεμινάριο και την εγγραφή