Στρατηγική για τη σουηδική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Η HaV και το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας υποβάλλουν τώρα στην κυβέρνηση μια κοινή στρατηγική για τη σουηδική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια για το 2021-2026. Η στρατηγική, που ακολουθείται από σχέδια δράσης για εμπορική αλιεία, ψυχαγωγικό ψάρεμα και αλιευτικό τουρισμό, καθώς και υδατοκαλλιέργεια, παρέχει έναν κοινό στόχο και επισημαίνει μια πρόοδο. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε ευρεία συνεργασία με τις βιομηχανίες, τις σχετικές ομάδες συμφερόντων και άλλες σχετικές αρχές και πανεπιστήμια.

Διαβάστε περισσότερα