Webinar zum Mittagessen am 30. Juni zum Thema Fischerei und Aquakultur der Zukunft

Den 30 juni klockan 12 -13 bjuder Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket in till ett lunchseminarium om den gemensamma strategin för framtidensfiske och vattenbruk. Talespersoner från Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket finns tillgängliga för frågor efter webbinariet. Efter en inledning följer ett panelsamtal med representanter från de tre områdena yrkesfiske, vattenbruk samt fritidsfiske och fisketurism.

Läs mer om webinariet och anmälan