Henvisning svar

2021-06-11 Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-05-23 Havet og mennesket

2021-05-03 Tilgængelige strande - en mere differentieret strandbeskyttelse

2021-03-01 Swedish Board of Agriculture - forslag til ændring af Swedish Board of Agriculture's regler og generelle retningslinjer (SJVFS 2015: 25)

2021-03-01 Infrastrukturministeriet - Transportkravet i postforordningen

2021-02-25 Swedish Swedish Board Board - udtalelse om forslag til ændrede regler

2021-02-21 HaV- Henvisning til fiskeriregulering i havbeskyttede områder i Østersøen

2021-02-08 Sveriges Landbrugsråd - udtalelse om ændringsforslag SJVFS (2015: 25)

2021-01-29 Ministeriet for infrastruktur - høringsdokumentation

2018-11-12 Miljøministeriet - høringssvar til udvikling af landdistrikter i kystnære omgivelser