Henvisningssvar og aktuelle henvisninger

Aktuelle henvisninger

2024-07-11 En ny organisation til forvaltning af EU-midler (SOU 2024:22)

2024-08-30 Forslag til ændrede havplaner

Henvisning svar 

2024-05-15 Holmöleden Hovedrapport 230531

2024-04-15 Infrastrukturplanering 2026-2037

2024-04-15 Arealnæringsstoffer ved vand (Sou 2023:103)

2024-03-31 Levestederne på bunden

2024-03-31 HVMFS 2012:18

2024-03-11 Emissionshandelssystem

2024-03-01 Ny nationalpark i Nämdöskärgården

2024-03-01 HaV-bestemmelser HVMFS 2024:XX

2024-01-11 Offshore vindkraft

2023-12-15 Høringssvar om forslag til ændrede havplaner

2023-11-12 Primær produktion

2023-11-10 bedre adgang til sundhedsydelser i hele landet

2023-10-31 Staten og betalinger

2023-09-13 miljøkompensation, dyrevelfærdskompensation og kompensationsstøtte

2023-08-25 Nedsættelse af reduktionspligten for benzin og diesel

2023-06-03 Postfinansieringsundersøgelse - Postservice for hele skillingen

2023-05-10 Bestemmelserne (SJVFS 2022:24) - erstatning for håndtering af fældede sæler

2023-01-10 Europa-Kommissionen – De minimis og statsstøtte

2022-12-16 – Kreativt Sverige!

2022-11-04 Tillæg til forslag til nye regler og generel rådgivning om miljøkompensation, dyrevelfærdskompensation og erstatningsstøtte

2022-11-04 Tillæg til forslag til nye regler og generel rådgivning om direkte støtte og grundlæggende vilkår

2022-10-18 Forslag til ny forordning om det svenske landbrugsverks regler om investeringsstøtte og projektstøtte fra Den Europæiske Jordbrugsfond for Landdistriktsudvikling

2022-10-10 scoping-høring for miljøkonsekvensvurdering af ændrede havplaner (dnt 2340-2022)

2022-10-01 Godstransport SOU 2022:13

2022-06-10 En mulighed for mindre gårdsalg af alkoholholdige drikkevarer 

2022-01-21 Skattelettelser for forretningsrejser - et enklere køretøjsneutralt regelsæt

2021-06-11 Skolebibliotek til uddannelse

2021-05-23 Havet og mennesket

2021-05-03 Tilgængelige strande - en mere differentieret strandbeskyttelse

2021-03-01 Swedish Board of Agriculture - forslag til ændring af Swedish Board of Agriculture's regler og generelle retningslinjer (SJVFS 2015: 25)

2021-03-01 Infrastrukturministeriet - Transportkravet i postforordningen

2021-02-25 Swedish Swedish Board Board - udtalelse om forslag til ændrede regler

2021-02-21 HaV- Henvisning til fiskeriregulering i havbeskyttede områder i Østersøen

2021-02-08 Sveriges Landbrugsråd - udtalelse om ændringsforslag SJVFS (2015: 25)

2021-01-29 Ministeriet for infrastruktur - høringsdokumentation

2018-11-12 Miljøministeriet - høringssvar til udvikling af landdistrikter i kystnære omgivelser