Studietur Samsö

Så studieturen til Samsö er begyndt. Her er løbende rapportering under rejsen i omvendt kronologisk rækkefølge, så de seneste noter kommer først.

2023-04-28  09:40

Næste stop på gårsdagens rundvisning på Samsö var på Kommunekontoret. Her fortalte Michael om, hvordan kommunen installerede solpaneler og nu er helt selvforsynende med el til kommunekontoret og at de nu har en flåde på 20 elbiler til kommunens hjemmeservice, der er opladet med solel. Det var ikke nemt at introducere elbiler, da der ikke var nogen servicemuligheder på øen. Men ved hurtigt at bygge bilparken op, var der biler nok til, at et bilfirma med værksted kunne have bilsalg og uddanne personale til at servicere elbiler og opbygge et lager af reservedele. Det betyder, at køretøjerne både kan købes/leases og serviceres på øen.

Ved siden af ​​kommunekontoret ligger en af ​​øens fodboldbaner. Her har det været muligt at stoppe brugen af ​​kunstgødning ved at plante cirka 15 % af overfladen med en særlig effektiv kvælstoffikserende kløver. Endvidere vand med renset spildevand i stedet for drikkevand. Anden næring tilføres fra presset tang, som spredes, når det er køligt i det tidlige forår. Den pressede tang er brunlig og absorberer effektivt varme fra sollys og hæver jordens temperatur, så græssets vækstperiode øges. Samme system bruges også på en nærliggende golfbane, hvor de også har græssende får til at holde roughen på banen nede.

Næste stop var ved et lignende minivarmeværk, som vi kiggede på i den nordlige del af Samsö. Forskellen på varmeværkerne er, at dette varmeværk ikke har noget solfangeranlæg til forvarmning af vandet og denne fyres kun med halm. Halm har cirka en tredjedel af energiindholdet/enhedsvægt sammenlignet med olie, men koster kun en sjettedel sammenlignet med olie og det betyder, at brændstofomkostningerne kun er en tredjedel sammenlignet med olie. Dette kraftværk forsyner ejendomme inden for en radius af 3 km med fjernvarme.

Også her har man isolerede tanke som redundans. Der er to stykker, som tilsammen indeholder 800 kbm. De er nok til at sørge for fjernvarme i cirka 2 dage i tilfælde af en fejl. Der forbruges omkring 25-30 baller halm om dagen om vinteren og omkring 18-20 baller om sommeren, hvor meget af fjernvarmen bruges til at opvarme varmt vand.

Sidste stop på rundturen var nede i Ballens gästhamn. Der er installeret en solcelleinstallation, som forsyner gæstehavnen med solenergi. I havnen er der 360 forskellige stikkontakter, der alle kan tændes og slukkes uafhængigt af hinanden. I havnen er der også mulighed for, at besøgende kan leje en elbil eller elcykel, som oplades med solenergi fra anlægget. Alle bygninger i havnen er desuden forsynet med el fra anlægget. Anlægget er suppleret med et batterianlæg med tre batterier for at udjævne forbruget, så overskudsproduktionen kan spares i batterierne og trækkes ud af de aftener og nætter, hvor der ikke produceres solenergi. Hele anlægget er automatiseret og styret af et computersystem. En bådgæst, der ønsker strøm, downloader en app på telefonen og scanner en QR-kode til stedets stikkontakt og betaler online med kort, hvorefter stikkontakten aktiveres. Udlejning af elbiler og cykler fungerer også på samme måde. Når lejen er betalt, låses bilen/cyklen op. Efter du har frakoblet el-kablet og bilen/cyklen kan startes og du kan køre væk. Den korteste lejetid er 30 minutter og koster 60 kr. for en bil og 10 kr. for en cykel.

2023-04-27  22:30

Dagens program indeholdt en rundvisning på Samsö med fbesøg spændende historiske steder som vikingekanaler, højder og fiskersamfund, men også mange interessante.energi- og miljøanlæg. Meget af det, vi fik at se, er rapporteret med billeder.

Vi tog bus fra EA og det første stop ver en elevatortilrisikosted, hvor vikinger byggede en kanal lige gennem Samsös smalleste punkt (se billede). Her harr mand docillustreret dette med et stiliseret vikingeskib og viste kantskoning af eg, der understøttede kanalens sider.

Turen fortsatte forbi et område, der har været uberørt siden istiden bortset fra græsning. Her kan du se, hvordan den smeltende is efterlod sten på den flade slette. Jorden er lavtliggende og tæt på havet. Området oversvømmes fra tid til anden. Får græsser området i dag.

 

Nu nærmer vi os det første sted for rigtige studiebesøg. Det var et lille lokalt fjernvarmeværk. Det forsyner begge landsbyer nrrrby og Mårup med fjernvarme. Her har man valgt at bruge en kombination af solvarme og flis. Anlægget består af en stor solvarmepark kombineret med en varmekedel, der fyres med flis. Som backup er der oliefyr. For at lagre varme og skabe redundans lagres opvarmet vand i en 350 kbm isoleret lagertank. Solfangerne forvarmer det cirkulerende vand med 40-50 grader om sommeren og med omkring 20 grader om vinteren. Returvandet i fjernsystemet har en temperatur på omkring 40 grader og forvarmes af røggasser i en varmeveksler til omkring 60 grader. Det betyder, at det brændefyrede varmefyr kun opvarmer fjernvarmevandet fra omkring 60 grader til 80 grader. I lange perioder om sommeren fyres kedlen ikke mere end i korte perioder hver dag.

Anlægget er stort set Helt automatisk. Normal supervision ser en gang om ugen elldig i tilfælde af alarm. Om der opstår en alvorlig driftsforstyrrelse rækker lagertanken til 2-3 dage til at holde landsbyerne kørende med fjernvarme, inden backupsystemet skal startes. Det kan du dog ikke uden en backup-stjernetager efter cirka seks timer for ikke at tømme lagertanken for varme og beholde originalen.

Busturen fortsatte nordpå til det højeste punkt på Samsö, som hedder Norrbybjerg. Her er en litet monument med en besøgendes plads. Den er bygget i 1920'erne og renoveret i 2013. Her kan du se en af ​​de havvindmølleparker, der findes. Norrbybejerg er også et velbesøgt turiststed med en fantastisk udsigt omkring Samsö.

Dernæst blev der gjort et stop i Norrby, hvor EU har klassificeret sit centrum som et af EU's ældste fredede bebyggede områder. Hele landsbykernen er fredet og må ikke ændres. Landsbyens centrum består dels af bindingsværkshuse med stråtag eller murstensskind med tegltag uden udhæng. Midt i den gamle landsby er der en dam, der også fungerede som branddam.

Husene bliver stadig i dag renoveret. Et rørtag holder omkring 40-50 år på sydsiden og omkring 80-100 år på nordsiden. Der er firmaer, der har specialiseret sig i at renovere stråtage. Omkostningerne over tid kan sammenlignes med tegltage.

Mere om dagens oplevelser kommer i morgen.

 2023-04-26  20:30 

Efter frokost var der en workshop ledet af EA's administrerende direktør Sören Hermansen. Temaet var "At fange årsagen til energiøen". Sören begyndte med at præsentere REI-projektet og nogle af dets efterfølgende udviklingsprojekter.

REI

Inden for REI er der udviklet en guide "Her" til, hvordan processen kan gennemføres.

Grundlaget er det engelske begreb "Commonites = Commons + community"

Forestil dig et skib på vej frem. Aktiviteten er den motor, der driver skibet fremad. Samtidig opstår der en del bivirkninger med bølgebølger, sideturbulens i vandet og en bagstrøm i agterstavnen og propelstrømmen bag skibet. Alle disse bivirkninger indeholder energi, der bør udnyttes. Et velfungerende samfund kan drage fordel af lignende bivirkninger ved en virksomhed, fx service og vedligeholdelse til virksomheden, ejendomsselskaber til boliger, butikker med fødevarer, tøj osv. til personale, der udfører forretningen etc. Her er det vigtigt både at se hvad bivirkningerne er og have gode metoder til at gøre brug af disse.

Sprog og samtale er vigtigt.

Mennesket eksisterer i sprog, samtale, historier og fortælling.
Mennesker former deres verden med ord, samtaler og aktiviteter.
Organisationer er netværk af samtaler om forpligtelse til at udføre aktiviteter.

EA drev et projekt via en energiforening, som drev et projekt, der skulle reducere energiforbrug og udledninger ved at skifte de enkelte olie- og kulfyrede varmeværker til fjernvarme. Husstande, der tilsluttede sig, betalte 100 SEK/husstand + løbende driftsomkostninger, renter og amortisering. Foreningen fik et billigt lån, fordi kommunen garanterede for lånet. 85 % af husstandene var inkluderet. Investeringen blev betalt og afskrevet på 10 år. Disse husstande har i dag kun de løbende driftsomkostninger, som er betydeligt lavere end ved eget anlæg.

To tilgange
  • Vi har en plan og vil gerne gøre dette. Du får et færdigt koncept i ansigtet.
  • Vi har et problem og undersøger, hvordan vi løser det. Det tror vi kan være en løsning. Du får et forslag til
Udfordring

Historisk set er Samsö opdelt i en række sogne med kirker fra middelalderen, omkring 1100-tallet, og den dag i dag er der sociale og dialektale forskelle mellem disse områder, hvilket har skabt vanskeligheder med at danne sammenhold og konsensus. Det har været en af ​​projektets udfordringer.

Resumé

Magt uden kærlighed er barsk og nådesløs
Kærlighed uden magt er sentimental

Det er vigtigt at lave arbejdsgrupper, så alle kan komme til orde. Det er vigtigt at præsentere et projekt, så alle får noget ud af det.

Et bæredygtigt og robust samfund skal dele lokalitet, aktiviteter og mentalitet!

Vision Samsö 2.0 blandt andet Fossilfri, Selvforsynende med grønt og
200% energiforsyning.

Reflexion

Herefter fulgte en samtale, hvor deltagerne sad i en rundkreds og delte refleksioner over Sörens oplæg.

Projekt diskussion

Alexis præsenterede derefter det projektprogram, som Green Islands sekretariat skal forvalte. Der fulgte spørgsmål og diskussion om, hvordan et projekt kan sættes op og formuleres. Forskellige projektideer blev luftet.

Dagens aktiviteter sluttede med fælles middag på Köpmansgårdens restaurant. Som forret blev der serveret stenbidt rogn, som hovedret torskeryg og til dessert panacotta med rabarberkompot og kaffe/the til dem der havde lyst.

2023-04-26   13:00

Efter briefingen hos EA var der besøg hos en nærliggende landbrugsvirksomhed, som også producerede strøm med både solceller og vindkraft. Virksomheden havde Anguskøer og dyrkede udover hø og kraftfoder også raps og linser.

Virksomheden havde solceller i ladet og maskinhal og et kraftvarmeværk. Produktionen er primært til eget behov. De er dog i øjeblikket ikke interesserede i at producere biogas eller investere i faciliteter til at lagre el. I stedet arbejder man på at styre produktionen, så man kan sælge overskud, når prisen er høj. Vi besøgte vindmøllen, som dengang producerede cirka 800 kW ved cirka 10-12 m/s vindstyrke. Kraftværket producerer cirka 280 MW/år.

2023-04-26  12:10

Dagen begyndte på Samsö Energy Academy (EA) dbliver Michael og Alexis fortalt om EA's forretning. Arbejdet hos EA begyndte i 1990'erne med "Samsøs Renewable Energy Island-projekt" (REI). Dette projekt er nu udviklet og drives i øjeblikket af EA omkring 10 udviklingsprojekter dels om energiproduktion og dels om bæredygtig social udvikling i samfund på små øer.

Et vigtigt aspekt er at skabe det bæredygtige samfund ved at skabe deltagelse for lokalbefolkningen. Det har vist sig at være en succesfaktor. Der lægges et stort arbejde i at engagere lokalpolitikerne og arrangere møder, hvor lokalbefolkningen kan deltage og påvirke og holdes orienteret og involveret. Der er udarbejdet en guide til, hvordan dette arbejde kan udføres.

De samarbejder blandt andet med Samsö Energi, som varetager eldistributionen på Samsö. Mange produktionsanlæg er ejet af små landbrugsvirksomheder eller private, som medejere. Disse anlæg leverer til nettet via Samsö Energi, og de, der er medejere, får udbytte af deres aktier.

Samsö er den eneste kommun i Danmark, hvor gennemsnitsalderen falder i takt med, at unge familier bliver tiltrukket af at flytte ud til øen. REI har været en medvirkende årsag hertil. Nogle af resultaterne af projektet er, at de forsøger at hjælpe unge familier, hvor den ene har fået arbejde, så den anden også får arbejde. Der er også lejeboliger med lav husleje for dem, der vil prøve at flytte ud. De kan i første omgang leje der og se, om Samsölifet passer. 

Et andet resultat af projektet er sundhedspleje. Der er intet sygehus på Samsö, men der er 15 minutters færgeforbindelse (ingen biler) med fastlandet mod vest med offentlig transport ved færgeterminalen til blandt andet lægehjælp i Aarhus. Der er et samarbejde med sygehuset, så plejetider synkroniseres med færgens rejseplan, så man kan gå om morgenen og være hjemme igen efter frokost efter et plejebesøg.

I 2015 blev en gasdrevet færge indført til transport til fastlandet i vest til byen Hou lige syd for Århus. Færgen drives af flydende biogas. I første omgang skal man importere gassen fra Rotterdam, men der eksisterer et udviklingsprojekt for at producere biogas på Samsö. Til kommunikation mod øst blev der bygget en helt ny havn ved Ballen og kunne dermed forkorte rejsetiden og reducere udledningen af ​​svovldioxid med 20 %. Elektrisk færgetrafik vil blive indført på den rute i 2025 for helt at reducere emissionerne. Det forventes at bygge to elfærger, der tager 120 biler, sammenlignet med dagens færge, der tager 160 biler. Det forventes også at etablere en direkte rute til Aarhus i vest. Det er dobbelt så langt mod ruten til Hou. Alle færger skal drives af vedvarende brændstoffer. Regeringen planlægger en broforbindelse mellem Kalundborg og Hou via Samsö. På Samsö er man ikke positive overfor dette, dels af miljømæssige årsager, men også fordi øsamfundet vil ændre sig til det værre, hvis der er broforbindelse.

EA arbejder også blandt andet med energirådgivning. De arrangerer forskellige træninger, som denne, og modtager mange delegationer fra øer over hele Europa. De modtager tusindvis af besøgende hvert år. EA er også involveret i sekretariatet for EU's Green Island-program. 

2023-04-25   23:15

Vel fremme på Samsö blev vi mødt af Alexis et al og kørt til Købmangården, hvor vi skal bo og spise både morgenmad og aftensmad. Da vi kun var 10 personer, der deltog, kunne alle indkvarteres på enkeltværelser. Købmangården er et gammelt hus med tykke mudderstensmure og stråtag.

Her tegnestvi blev forkælet med en dejlig dansk buffet med charcuteri, oste, diverse speltgrøntsager, vindruer og oliven. Forskellige lokale øl og vin blev serveret til det. Gruppen var nysgerrig, og Alexis skulle svare på en masse spørgsmål, før det var tid for ham at tage hjem. Gruppen fortsatte diskussionerne og valgte at få en rimelig sen aften. I morgen venter de rigtige eventyr.

2023-04-25 19:05

Der gik vOmbord på færgen til Samsö. Færgeturen tog 1½ time og aftensmad sarveblev taget om bord. Projektet bød på aftensmad og det var blot et spørgsmål om at vælge maden. Alkoholholdige drikkevarer skulle betales af alle. Mange interessante og hyggelige samtaler fandt sted om bord.

2023-04-25   16:50

I løbet af dagen er alle deltagere individuelt rejst til Malmo eller Kastrup. Efter en masse frem og tilbage blev vi endelig 10 interesserede personer, der havde mulighed for at komme med på turen. A Bos samlet op under dem og nu tager vi af sted omkring klrejse med migd bussen til Kalundborg.