Udsatte kystområder

En ny rapport til regeringen påpeger ti risikoområder for jordskred, jordskred og oversvømmelser. Det svenske geotekniske institut, SGI og det svenske agentur for civile beredskaber, MSB, blev bestilt af regeringen i 2019 for at identificere områder, hvor der er risiko for jordskred, jordskred, erosion og oversvømmelser, der er klimarelaterede.

Rapporten, der nu er indsendt, rapporterer og rangerer ti områder i Sverige, hvor sådanne klimarelaterede risici er særlig store. Området Vestkyst - Göta älvdalen vurderes at have det mest alvorlige og komplekse risikobillede. Et andet område er Skåne-Hallands kyst. Fokus har været på at identificere større tværregionale risikoområder, hvor risiciene er komplekse og kræver samarbejde for at kunne forebygges for at få et nationalt overblik over situationen.

Områderne, der påvirker vores øgrupper, er:

  • Vestkysten - Göta älvdalen
  • Mälardalen- Stockholm
  • Skåne-Hallandskusten
  • Central Norrlands kyst
  • Nordlige Väner-område
  • Blekinge-Kalmarkusten
  • Det sydlige Vättern-område
  • Östgöta-Sörmland

Læs regeringens pressemeddelelse

Læs mere om rapporten