Den nye strandsikring indføres 1. juli 2022

Regeringen har vedtaget et lovforslag om en øget differentiering af strandbeskyttelsen. Det bliver nemmere at bygge tæt på stranden i tyndt befolkede og landlige områder og i mindre byområder, samtidig med at strandbeskyttelsen skærpes i områder med højt byggepres. Den lokale indflydelse skal også øges.

- Det bliver nemmere at bygge tæt på stranden i tyndt befolkede og landlige områder og i små byområder, samtidig med at vi skærper strandbeskyttelsen i tætbebyggede områder, hvor mange ønsker at bygge, siger klima- og miljøminister Annika Strandhäll. .

Regeringen nedsætter også en undersøgelse, der skal gennemgå arealerhvervenes nuværende undtagelser fra kystsikring. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at dispensationen tager tilstrækkeligt hensyn til de varierende forhold, der gør sig gældende for forskellige iværksættere i arealerne.

Foreslåede ændringsforslag til lovforslaget træder hovedsageligt i kraft den 1. juli 2022. Henvendelsen om områdets erhvervs dispensation fra kystsikring vil blive indberettet senest den 31. december 2023.

Læs mere