Marinebeskyttelse i Skåne

Amtsstyrelsen i Skåne har ifølge en regeringsopgave fremsat forslag til nye områder, der anses for egnede til fremtidig områdebeskyttelse. Forslaget er baseret på den nuværende viden om naturlige værdier og påvirkningsfaktorer i Øresund. Inden for projektet er andre foranstaltninger også blevet drøftet som et supplement til områdebeskyttelse.

Læs mere